Laatste nieuws

Gemeente Zoetermeer verlaagt de grondprijzen.

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer heeft besloten om de grondprijzen van de vrije sector kavels in het project Hoek van Schieland en het project Villawijk Parkeiland te verlagen.

Op 20 januari heeft het college van burgemeester en wethouders de nota Grondprijzen 2015 vastgesteld. De prijzen zijn ten opzichte van de vorige grondprijzennota verlaagd. De vrije sector kavels van beide projecten worden in het vervolg vrij op naam aangeboden. Dit betekent dat de gemeente Zoetermeer de kosten van de akte van levering, de kadastrale kosten en de B.T.W. voor haar rekening neemt. De nieuwe prijslijsten zijn te vinden op deze site.

 

Nieuwsarchief