Laatste nieuws

Tijdelijke verlaging grondprijs vrije sector kavels

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer heeft besloten om over te gaan tot een tijdelijke verlaging van 10% voor de grondprijs van de vrije sector kavels in het project Hoek van Schieland en het project Parkeiland.

Met de verlaging probeert de gemeente een impuls te geven aan de markt voor particulier opdrachtgeverschap, waartoe begin dit jaar ook een oproep kwam van Elco Brinkman van Bouwend Nederland. Aan de korting is de voorwaarde verbonden om binnen een optietermijn van negen maanden een goedgekeurd definitief ontwerp te verkrijgen dat kan worden ingediend als aanvraag omgevingsvergunning. Meer informatie over de kavels is te vinden op deze site.

Nieuwsarchief