Stappenplan

Oriëntatiefase
• oriënterend gesprek
• programma van eisen woning
• afstemming kavel, bouwmassa, architectuur
• selectie architect
• vaststellen budget

Optiefase
• optievergoeding €1000,-
• bevestiging optietermijn 9 mnd.

Ontwerpfase (=optietermijn)
• voorlopig bouwkundig ontwerp (VO)
• vooroverleg omgevingsvergunning
• (voorlopig) bouwkundig definitief ontwerp (DO)
• toetsing materiaalkeuze
• definitief ontwerp en toewijzing kavel

Voorbereidingsfase
• voorbereiding contract ondertekening
• indiening omgevingsvergunning
• bestektekeningen
• ontvankelijkheid
• verlening omgevingsvergunning
• onherroepelijke omgevingsvergunning

Realisatiefase
• notarieel transport
• start bouw
• uitvoering bouw
• oplevering
• ingebruikname