Van kavel tot woning

Het realiseren van een eigen woning is voor u wellicht de eerste keer. Tijdens een oriënterend gesprek informeren wij u uitgebreid over de gang van zaken en de te nemen stappen, zoals aangegeven in het stappenplan.

Los van alle regelgeving is het bouwen van een eigen huis een bijzondere opgave. Wij raden u daarom aan gebruik te maken van een architect. Een architect vertaalt uw wensen in een bij u passend ontwerp op het door de gemeente gevraagde kwaliteitsniveau, levert een gedegen kostenraming en houdt toezicht op de uitvoering.

Wanneer u het definitief ontwerp van uw woning klaar heeft, dan zult u merken dat alle inspanningen iets bijzonders hebben opgeleverd: een woning op maat, uw Droomwoning...