Hoek van schieland

Tussen de Zegwaartseweg-noord en de waterpartij aan de Hekendorpstraat in Oosterheem liggen 30 kavels voor particulieren die een eigen woning willen bouwen. Villawijk Hoek van Schieland is landelijk gelegen in de nabijheid van het Bentwoud en het recreatiegebied Noord Aa. De oppervlakte van de kavels varieert. De kavels zijn bestemd voor vrijstaande bouw ontworpen onder architectuur.

Uitverkocht

Informatie en regels
Hoek van Schieland is niet zo maar een villawijk. De locatie moet een hoogwaardige woonomgeving worden. De kwaliteit van de locatie maar ook die van de woningen draagt daar aan bij. Dankzij de regels van het bestemmingsplan ontstaat een waardevol geheel waarin uw woongenot gegarandeerd is.
Alle regels en informatie die van belang zijn voor het proces zijn hieronder aangegeven en kunt u downloaden. 


 Downloads
1.Hoe kom ik in aanmerking
2.Verkavelingskaart Hoek van Schieland
3.Bestemmingsplan Oosterheem/Zegwaartseweg-Noord
4.Samenvatting relevante Bebouwingsregels
5.Oplevering kavel, terrein/peilhoogten
6.Bodemgeschiktheid
7.Bruggen Hekendorpstraat
8.Erfafscheidingen
8.1.Hagentekening 1-9
8.2 Hagentekening 10-30
9.Algemene Verkoop voorwaarden