Villawijk parkeiland

Villawijk Parkeiland ligt aan de zuidzijde van de wijk Oosterheem, is omgeven door water en groen en is uitstekend bereikbaar vanaf de hoofdwegen. Er zijn op Parkeiland 40 gemeentelijke kavels beschikbaar voor particulieren die een eigen woning willen bouwen. De oppervlakte van de kavels varieert. Zes kavels zijn bestemd voor de bouw van drie twee-onder-een-kap-woningen. De overige kavels zijn bestemd voor de bouw van vrijstaande woningen.

Informatie en regels
Parkeiland is niet zo maar een villawijk. De locatie heeft een hoogwaardige woonomgeving. De kwaliteit van de locatie maar ook die van de woningen draagt daar aan bij. Dankzij regels als het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ontstaat een waardevol geheel waarin uw woongenot gegarandeerd is.
Alle regels en informatie die van belang zijn voor het proces zijn hieronder aangegeven en kunt u downloaden.


Downloads
1.Hoe kom ik in aanmerking
2.Verkavelingskaart Parkeiland
3.Bestemmingsplan Oosterheem/Zegwaartseweg-Noord
4.Beeldkwaliteitsplan Villawijk Parkeiland
5.Samenvatting relevante (Bebouwings)regels
6.Oplevering kavel, peilhoogten
7.Bodemgeschiktheid
8.Mandelige wegen, erfafscheidingen en verlichting
9.Algemene Verkoopvoorwaarden

Uitverkocht